Datasekretess

Datasekretessredogörelse (kombinerad registerredogörelse och informationsdokument) Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 § Uppgjord den 29.5.2012

Registret upprätthålls av staden XXX Fastighet- och mätningsavdelning, adress XXX. Kontaktperson XXX, adress XXX, 00000 Stad, telefon xxx.

Registrets regelmässiga informationskälla består av de uppgifter som användaren ger i e-tjänsten.

Informationen bevaras så länge som i förevarande sak har behandlats och informationen inte längre är nödvändig för registerföraren eller tjänsten.

Om användarens information lämnas ut regelbundet till en part utanför registeransvariges organisation, ombeds användarens behöriga medgivande på förhand. Offentligheten av information som lämnats till myndigheten bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i eventuell speciell lag.

Registrets personuppgifter sparas konfidentiellt. Endast vissa personer har åtkomst till informationen och även de ska logga in i systemet.

De personer som lämnat information har rätt att kontrollera uppgifterna som de har skickat om sig själv och begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om saken framförs till registrets kontaktperson.

Tjänsten använder så kallade kakor, dvs. cookies. En kaka är en liten textfil som sänds till en användares dator och sparas där för att den som underhåller webbsidorna skall kunna känna igen dem som ofta besöker sidorna, underlätta inloggning för besökarna och sammanställa information om besökarna. Med hjälp av den här informationen är det möjligt att kontinuerligt förbättra innehållet på sidor. Kakor skadar inte en användares dator eller filer. Med hjälp av kakor är det möjligt att erbjuda kunder information och tjänster som motsvarar varje kunds individuella behov.

Om användaren inte vill tillåta att tjänsten får ovannämnd information med hjälp av kakor, är det möjligt att inaktivera kakor-funktionen i de flesta webbläsare.

Det är dock bra att lägga märke till att kakor kan behövas för att vissa upprätthållna webbsidor och tjänster skall fungera på vederbörligt sätt.

Registrets användningssyfte är att verkställa Internet-kartjänst. Tjänsten kan användas utan att identifiera sig och det är inte obligatoriskt att ge kontaktuppgifter. Det går även att logga in i tjänsten.

Registret består av följande information
  • Användarnamn och lösenord
  • Namn
  • Epostadress
  • Telefon
  • Uppgifter om feedback som angivits